پکیج آموزشی نقاشی کودک و نوجوان

1,000,000تومان

دوره های کودک و نوجوان ما نیاز به هیچ پیش زمینه قبلی ندارد.
🎀آموزش تکنیک مدادرنگی
🎀آموزش سایه زدن و رنگ کردن با مدادرنگی
🎀آموزش تکنیک آبرنگ
🎀آموزش سایه زدن و رنگ کردن با آبرنگ
🎀خلاقیت با آبرنگ
🎀آموزش تکنیک مدادرنگی آبرنگی
🎀آموزش تکنیک اکولین
🎀آموزش تکنیک گواش
🎀آموزش تکنیک سایه روشن با پاستل
🎀خلاقیت با پاستل
🎀آموزش تکنیک اکریلیک روی بوم
🎀سایه روشن و نقاشی روی بوم
🎀آموزش تکنیک تکسچر
🎀چاپ ترافارد
🎀چاپ فوم